Styrelse

ordförande professor Per-Edvin Persson
per-edvin.persson@sfv.fi

vice ordförande fil.mag. Veronica Fellman

pol.mag. Heidi Backman

marknadsföringsdirektör Marc Hinnenberg

fil.mag. Stig-Björn Nyberg

musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd

undervisningsrådet Gun Oker-Blom

författaren Gustaf Widén

forskaren Kjell Herberts