Bli vän med vännerna!

SFV främjar bildningsarbete genom stipendier och bidrag, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV driver även kultur- och bildningshuset G18 samt ungdomsverkstaden Sveps och resurscentret Föregångarna.

SFV förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman.

SFV på sociala webbplatser

Youtube » Facebook » Twitter »

 

SFV:s kansli på Annegatan 12 i Helsingfors genomgår ombyggnad och renoveringar. Det är säkrast att komma överens om besök på förhand.
 

Brainstorma med SFV om finlandssvenskarnas framtid!

SFV genomför åter en nätbaserad brainstorming kring utmaningarna i finlandssvenskarnas vardag. I den förra, år 2013, deltog över tusen personer.Läs mera »
SFV:s årsavgift är endast 10 euro. Du får vår kulturtidskrift (4 nr/år) och årsskriften SFV-kalendern, och som ny medlem även en bok ur SFV:s skriftserie. Ytterligare medlemsförmåner beskrivs i medlemsformuläret »