Bli vän med vännerna!

SFV främjar bildningsarbete genom stipendier och bidrag, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV driver även verksamheten i SFV-huset G18 samt ungdomsverkstaden Sveps och resurscentret Föregångarna.

SFV förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman.

SFV på sociala webbplatser

Youtube » Facebook » Twitter »

 

SFV:s kansli stänger torsdagen den 18 juni kl 12.

Kansliet har sommarstängt
den 22 juni till den 3 augusti.

 

Omorganisering av Svenska Folkskolans Vänner r.f.

För att effektivera och omstrukturera sin verksamhet har Svenska Folkskolans Vänner r.f. igår beslutat att omorganisera föreningens verksamhet.Läs mera »

SFV donerar 450000 euro till Helsingfors universitet

SFV:s styrelse har beslutat donera 450 000 euro till Helsingfors universitet till nytta för beteendevetenskap och lärarutbildning, speciellt svenskspråkig lärarutbildning.Läs mera »

SFV samarbetsförhandlar

Svenska folkskolans vänner r.f. har den 28 maj 2015 informerat personalen om att samarbetsförhandlingar inleds för att omorganisera och effektivera föreningens verksamhet.Läs mera »

SFV-Magasinet 2-2015

Klicka för att läsa

SFV:s årsavgift är endast 10 euro. Du får vår kulturtidskrift (4 nr/år) och årsskriften SFV-kalendern, och som ny medlem även en bok ur SFV:s skriftserie. Ytterligare medlemsförmåner beskrivs i medlemsformuläret »