Bli vän med vännerna!

SFV främjar bildningsarbete genom stipendier och bidrag, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV driver även kultur- och bildningshuset G18 samt ungdomsverkstaden Sveps och resurscentret Föregångarna.

SFV förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman.

SFV på sociala webbplatser

Youtube » Facebook » Twitter »

 

 

Prisutdelning för Arvid Mörne-tävlingen 2015

Sammanlagt 66 bidrag skickades in till SFV:s Arvid Mörne-tävling 2015, som i år gällde noveller.Läs mera »

SFV:s bidrag och stipendier 2015

Svenska folkskolans vänner delar ut bidrag och stipendier för 1,3 miljoner euro år 2015. Läs mera »

SFV-Magasinet 2-2015

Klicka för att läsa

SFV:s årsavgift är endast 10 euro. Du får vår kulturtidskrift (4 nr/år) och årsskriften SFV-kalendern, och som ny medlem även en bok ur SFV:s skriftserie. Ytterligare medlemsförmåner beskrivs i medlemsformuläret »