Bli vän med vännerna!

SFV främjar bildningsarbete genom stipendier och bidrag, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV driver även kultur- och bildningshuset G18 samt ungdomsverkstaden Sveps och resurscentret Föregångarna.

SFV förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman.

SFV på sociala webbplatser

Youtube » Facebook » Twitter »

 

 

Prisvinnarna i Solveig von Schoultz-tävlingen 2014

För första gången ordnades prisutdelningen som ett samarbete mellan SFV och Finlands svenska författareförening. Medlemmarna i båda föreningarna var inbjudna till festen.Läs mera »

Välkommen på prisutdelning!

​Medlemmarna i Svenska folkskolans vänner och i Finlands svenska författareförening inbjudes att närvara vid prisutdelningen för Solveig von Schoultz-tävlingen 2014.Läs mera »

SFV:s biografiserie

I SFV:s biografiserie publiceras spännande böcker varje år. Läs mera

Bli medlem!

Årsavgift endast 10 euro. Du får vår kulturtidskrift (4 nr/år) och årsskriften SFV-kalendern, och som ny medlem även en bok ur SFV:s skriftserie. Ytterligare medlemsförmåner beskrivs i medlemsformuläret.

SFV:s bidrag och stipendier

Information »