Bli vän med vännerna!

SFV främjar bildningsarbete genom stipendier och bidrag, ger ut egna publikationer och entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV driver även kultur- och bildningshuset G18 samt ungdomsverkstaden Sveps och resurscentret Föregångarna.

SFV förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman.

 

Ny plan för Svenska folkhögskolan i södra och sydvästra Finland

Nu finns en färdig plan för att slå ihop Folkhögskolan Axxell, Västra Nylands folkhögskola och Borgå folkakademi. Upprinnelsen till planen finns i statsmaktens önskan att sammanföra läroinrättningar till större helheter, och den allt svårare ekonomiska situationen för de tre enskilda läroinrättningarna.Läs mera »

Se SFV:s vår- och utdelningsfest

SFV:s vårfest sändes första gången direkt på nätet. Läs om pristagarna, och se hela sändningen här.Läs mera »