Förvaltning

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar, och som utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ ett förvaltningsråd som väljs vid årsmötet, bestående av tre medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Av förvaltningsrådets medlemmar avgår årligen en medlem.


Styrelsen
 

professor, dr Per-Edvin Persson (ordförande)

bildningsdirektör Heidi Backman

forskare Kjell Herberts

marknadsföringsdirektör Marc Hinnenberg

FM Stig-Björn Nyberg

musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd

direktör Gun Oker-Blom

kulturjournalist Gustaf Widén

verksamhetsledare, FM Pia Österman

Kontakta ordförande: per-edvin.persson@sfv.fi

SFV:s styrelse

Gun Oker-Blom, Marc Hinnenberg, Wivan Nygård-Fagerudd, Stig-Björn Nyberg, Gustaf Widén, Pia Österman, Per-Edvin Persson, Kjell Herberts, Heidi Backman.


Förvaltningsrådet

Peter Storsjö (ordförande)

Kim Lindström

Jarl Sved


SFV:s understödsförening

Styrelse:

Matts Granö, ordförande
Lars Nyström, vice ordförande
Johan Aura, medlem
Bernt Morelius, medlem
Camilla Nordblad, sekreterare