Stadgar, policy


Stadgar

Stadgar för Svenska folkskolans vänner r.f. (pdf)

Stadgar för Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. (pdf)


Registerbeskrivning

Registerbeskrivning för medlemsregistret (SFV:s understödsförening) enligt personuppgiftslagen 1999/523 (pdf-fil)


Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning (pdf-fil)


SFV på webben

Allmänt
SFV strävar till att med sin webbnärvaro att på ett lättfattligt sätt kommunicera med de personer som besöker webbplatsen. SFV strävar till att alltid presentera sanningsenlig faktuell information på webbplatsen. Om artiklar eller texter innehåller åsikter, skall det klart framgå. Vi strävar också till att utforma webbplatsen enligt användarnas behov, och inte utgående från vår egen organisationsstruktur.

Åtkomst och användarvänlighet
SFV:s webbsidor utformas, såväl tekniskt som innehållsmässigt, för att i så stor utsträckning som möjligt vara åtkomliga och lätta att använda för alla besökare.
Vi använder aldrig tekniker som skapar ”svarta hål” för människor med nedsatt kognitiv förmåga (t.ex. sidor byggda helt i Flash*). 

Personlig integritet
Cookies
Vi använder cookies (kakor) för statistik och uppföljning av hur webbplatsen besöks. (En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsanvändarens dator). Denna statistik samlas in av leverantören för vårt sidinnehållssystem, Webbhuset. Ingen personligt identifierande statistik samlas in. Man kan hindra cookies från att sparas på sin dator genom att ställa in sin webbläsare, och man kan också radera tidigare sparade cookies.

AddThis
I tillägg finns på våra sidor, speciellt i anslutning till nyheter och artiklar, s.k. AddThis-knappar. Det är knappar med vilka man lätt kan tipsa bekanta om en intressant text, via epost eller sociala webbplatser. AddThis är en tredje part (ett amerikanskt företag), och knapparna fungerar genom att spara en cookie på din dator varje gång du använder funktionen. AddThis sparar inte personligt identiferbar data, men använder datan för att leverera reklamer till din webbläsare på basen av vilka sidor du tidigare besökt, och som finns med i systemet (SFV har aldrig reklamer på sin sida, och samlar aldrig information för detta ändamål för någon annans räkning). AddThis publicerar sina riktlinjer på nätet (på engelska).

Medlemssidan
På vår medlemssida tar vi emot medlemsansökningar och adressförändringar. I tillägg till normala adressuppgifter ber vi också om ditt födelsedatum. Det gör vi för att förhindra sammanblandningar. Det finns förvånansvärt många människor med samma namn, och vid adressändringar och flyttningar kan det vara svårt att i annat fall vara säker på att det blir rätt. Informationen i vårt medlemsregister används endast för våra egna utskick, och vi lämnar aldrig ut information från vårt medlemsregister till tredje part. 

Dessa riktlinjer uppdaterades senast 5.1.2015.  Om du har frågor, kontakta SFV:s redaktör Rabbe Sandelin.

*Vill man leva utan Flash i sin webbläsare kan våra filmer på SFV:s YouTube-kanal även levereras som videofiler utan Flash med lämpliga insticksprogram i webbläsaren, eller genom att använda YouTubes HTML5-player. Filmerna innehåller aldrig någon relevant information som inte finns i annan lättåtkomlig form på SFV:s webbplats.