SFV utdelar årligen olika bidrag och stipendier. För mer information använd navigeringen till vänster.

Vi ber enskilda idrottsföreningar ansöka om bidrag från Finlands svenska idrott rf till vilken SFV beviljar ett blockbidrag.

Studiestipendier ansöks från Svenska studiefonden.

Med lite hjälp av Vännerna!