Svenska folkskolans vänner rf - Årsmöte 2020

SFV följer myndigheternas rekommendationer för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset. Vi prioriterar medlemmarnas och personalens säkerhet, och önskar därför att alla deltagare deltar i årsmötet via en videolänk. För de som måste delta fysiskt i mötet, följer vi Institutet för hälsa och välfärds instruktioner om förebyggande av smittspridning. 

Mötestid och plats

Fredagen den 12 juni 2020 kl. 13, SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.

Anmälan

Alla årsmötesdeltagare skall anmäla sig på förhand, senast den 8 juni 2020 kl. 16 via anmälningsformuläret nedan, eller per telefon till Camilla Nordblad, 045-12 10 864,  

Deltagande via videolänk (rekommenderas)

Videolänken sker via mötestjänsten Zoom. Om du behöver hjälp med installationen eller användningen, kontakta kenneth.ronnkrans@sfv.fi (0500-878 110), eller rabbe.sandelin@sfv.fi (0400-453 953).

Länken till årsmötets Zoom-rum skickas ut per e-post till mötesdeltagarna samma dag som mötet äger rum. Årsmötets deltagare skall vara beredda på att vid behov styrka sin identitet då mötet börjar.

Möteshandlingar

Föredragningslistan samt styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, jämte bokslut och revisorns utlåtande för 2019 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. De kan också beställas i samband med förhandsanmälan. Dokumenten skickas per e-post tillsammans med möteslänken samma dag som årsmötet äger rum.

Styrelsen, Helsingfors den 17 maj 2020


Fyll i anmälan.