Aktuellt

Allt Nyheter Evenemang

 

Studiefonden beviljar stipendium till 665 studerande

Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. Sammanlagt delas bidrag på drygt 823 000 euro ut i år.
Läs mera »
05.09.2019 kl. 14:31

Svenska gården i Lahtis invigdes

På onsdag 4.9 invigdes Svenska gården i Lahtis. Gården samlar cirka 60 dagisbarn, 80 skolelever och 20 pedagoger på dagen, medan olika former av svenska föreningsaktiviteter fyller gården på kvällarna och veckosluten.
Läs mera »
04.09.2019 kl. 12:26

En dag för demokratin

25 september 2019
kl. 12:00 – 16:00
Helsingfors
Läs mera »
04.09.2019 kl. 10:11

Otto Donner vann Solveig von Schoultz-tävlingen

– Det är spännande och otroligt uppmuntrande att veta att någon annan också tycker det jag skrivit är intressant, säger förstapristagaren Otto Donner. Cecilia Langels från Vasa tilldelades andra pris, och tredje pris gick till Marika Aminoff-Sundell från Esbo. Totalt 71 bidrag inkom till årets tävling som gällde noveller.
Läs mera »
03.09.2019 kl. 12:01

Minnesrunor – minibiografier?

16.10.2019 kl 16
Vad kännetecknar en bra minnesruna? Skall en nekrolog innehålla heltäckande biografisk data? Kan man skönja historiska och kulturella skillnader i olika länder när det gäller skriftliga eftermälen?
På SFV:s symposium får vi svar på dessa frågor, och kan dessutom bekanta oss med bokhöstens biografinyhet från SFV, och SFV:s hela biografiutgivning.
Läs mera »
03.09.2019 kl. 09:36

Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin jobbade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. Nu får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön.
Läs mera »
02.09.2019 kl. 12:03

LitteraTur och Retur

Välkommen på ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken! Författare och litteraturvänner från Österbotten och Västerbotten träffas 21–22 september 2019 i Vasa
Läs mera »
02.09.2019 kl. 09:52

SFV vill höja läskunnigheten – donerar en klassuppsättning av Den svavelgula himlen till samtliga svenskspråkiga gymnasier

– Genom bokdonationen vill SFV medverka till att höja elevernas intresse för läsning. Det här är en av flera satsningar vi gör i höst för att bidra till ökad läslust och till att på sikt höja läskunnigheten, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.
Läs mera »
29.08.2019 kl. 11:48

Arbetsplatsens juridiska spelregler - praktisk arbetsrätt

3 december 2019
kl. 9:00 – 16:00
Helsingfors
Läs mera »
29.08.2019 kl. 10:32

Dialogpaus - dialogledarutbildning

27 november 2019
kl. 9:30 – 16:00
Vasa
Läs mera »
28.08.2019 kl. 10:50

Dialogpaus - dialogledarutbildning

13 november 2019
kl. 9:30 – 16:00
Helsingfors
Läs mera »
28.08.2019 kl. 10:39

Dialogpaus - dialogledarutbildning

6 november 2019
kl. 9:30 – 16:00
Åbo
Läs mera »
28.08.2019 kl. 10:02

Fredrik Hertzberg gillar att hitta nya fakta i arkiven

Filosofie doktor Fredrik Hertzberg invaldes i SFV:s styrelse våren 2019. Hans meritlista på litteraturvetenskapens område är imponerande lång. Till de många uppdragen under åren hör akademiska meriter som undervisning och publicering, liksom redaktörskap och arkivarbete.
Läs mera »
09.08.2019 kl. 15:24

En Rookieklubb för ståuppkomik, en Nylandsturné för pedagogikstuderande och ett integrationsprojekt får bidrag av SFV

SFV har löpande ansökningstid för bidrag, och hittills i år har SFV:s styrelse tagit ställning till sammanlagt 214 ansökningar. Av dem har 88 fått positivt besked. Under sitt senaste möte beviljade SFV:s styrelse 28 bidrag.
Läs mera »
19.06.2019 kl. 14:08

Prakticum får 150 000 euro för fusionen med Inveon

Med bidraget på 150 000 euro stärker SFV utvecklingen av yrkesutbildningen i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Prakticum får bidraget för fusionen med Inveon - den 1 januari 2020 tar Prakticum över Inveons utbildningsverksamhet. 
Läs mera »
14.06.2019 kl. 11:46

Elever fick stipendier ur SFV:s specialfonder

I år har 54 stipendier och bidrag delats ut ur SFV:s specialfonder. Mottagarna är till största delen elever i grundskolor runtom i Svenskfinland.
Läs mera »
12.06.2019 kl. 12:21

Folkskolans sak

Vi hanterar oro olika. Oro kan förlama men också omvandlas till drivkraft. När oro delas av många föds folkrörelser. Som våren 1882, när språkfrågan oroade Finlands svenskspråkiga.
Läs mera »
11.06.2019 kl. 15:04

Svenska föreningen i Östermyra – en livskraftig svenskspråkig förening i Seinäjoki

Seinäjokis äldsta förening samlar dels personer med svenska som modersmål, dels finskspråkiga som vill upprätthålla och utveckla sina svenskafärdigheter. Föreningen hålls livskraftig med mångsidig verksamhet, berättar ordförande Antti Lammi.
Läs mera »
11.06.2019 kl. 14:35

Tio stipendier utdelade för goda prestationer i svenska i studentskrivningarna

Sedan 2012 har SFV delat ut stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk (A- eller B-kurs). Stipendiernas storlek är 500 euro.
Läs mera »
05.06.2019 kl. 10:28

Digistoff, fördjupad kurs

7 oktober 2019
kl. 18:00 – 20:30
Helsingfors
Läs mera »
28.05.2019 kl. 12:05

Föreningskunskap – en djupdykning

25.10, kl 16:00–20:00
26.10, kl. 9:00 – 15:00
Vasa
Läs mera »
28.05.2019 kl. 08:18