SFV-magasinet 2/16 ute

Integration på svenska, årets pris- och medaljregn, Pippi på Vasa Teater... Detta och mycket mer kan du läsa om i årets andra nummer!
Läs mera »
16.05.2016 kl. 16:06

Vinnarna i SFV:s Arvid Mörne-tävling 2016

Svenska folkskolans vänner (SFV) delade på onsdagen ut pris i sin årliga litteraturtävling för unga, Arvid Mörne-tävlingen. I år gällde tävlingen dikter. Sammanlagt 64 tävlingsbidrag skickades in.
Läs mera »
04.05.2016 kl. 11:00

#G18prat.fi nu öppnad

Seminariekonceptet #G18prat har fått en egen webbplats. Gå in och ge förslag på nästa tema!
Läs mera »
03.05.2016 kl. 10:46

Beviljade bidrag 2016 (februariansökan)

Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål.
Läs mera »
26.04.2016 kl. 14:00

Solveig von Schoultz-tävlingen avslutad

Totalt inkom 117 bidrag. Prisutdelningen sker i början av september.
Läs mera »
20.04.2016 kl. 14:39

SFV:s pris, medaljer och stipendier 2016

Under sin traditionella vår- och utdelningsfest onsdagen den 6 april delade SFV ut sina pris, medaljer, svensklärarstipendier och vistelsestipendier för år 2016. Syftet är att stöda och entusiasmera pågående bildnings- och kulturgärningar.
Läs mera »
06.04.2016 kl. 15:00

Pia Österman ny styrelsemedlem

Verksamhetsledare, FM Pia Österman valdes till ny styrelsemedlem på SFV:s årsmöte 30.3.
Läs mera »
05.04.2016 kl. 13:26

SFV med på Bokmässan i Helsingfors 2016

SFV lanserar åter två biografier på bokmässan i Helsingfors i oktober: över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermarck, och över kulturantropologen Hilma Granqvist.
Läs mera »
16.03.2016 kl. 13:50

Bidrag, stipendier, kurs- och seminarieverksamhet det viktigaste

SFV lät under våren och hösten 2015, i samarbete med PBI Research Institute, göra en medlemsundersökning för att ta reda på varför våra medlemmar hör till SFV, hur de ser på föreningen samt vilka förväntningar de har på föreningens verksamhet
Läs mera »
03.03.2016 kl. 14:52

SFV har en ny webbsida, än sen?

Det är inte längre en nyhet att en organisation lanserar en uppdaterad webbsida. Det gjorde SFV vid årsskiftet – för fjärde eller femte gången, beroende på hur man räknar. Men i år fanns det en betydande skillnad jämfört med föregående gånger.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:38

Svenska skolan i Lahtis

SFV:s artikelserie om de svenska språköarna och deras skolor har flera gånger visat hur mycket som hänger på eldsjälars engagemang. När det gäller Svenska skolan i Lahtis är det i högsta grad sant – med fog kan man säga att knappast något blivit av utan rektor Karin Ihalainens insats.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:24

SFV-magasinet 1/16 ute

Vet du var Finlands äldsta offentliga bibliotek finns? Svaret hittar du i årets första nummer.
Läs mera »
02.03.2016 kl. 10:23

SFV:s ordförande fick porträtt

Under en ceremoni tisdagen den 23 februari avtäcktes porträttet av SFV:s ordförande Per-Edvin Persson.
Läs mera »
23.02.2016 kl. 12:08

SFV:s mångårige styrelsemedlem Lars Huldén 90 år

Med anledning av SFV:s mångårige styrelsemedlem, hedersmedlem och donator Lars Huldéns 90-årsdag den 5 februari beslöt SFV:s styrelse att hylla jubilaren med en inbetalning på 5000 euro till Ester och Evert Huldéns minnesfond.
Läs mera »
03.02.2016 kl. 13:22

Ansök om SFV:s allmänna bidrag i februari

Ansökningstiden är hela februari (1-29.2.2016). Besluten skickas till alla sökande per e-post i slutet av april.
Läs mera »
01.02.2016 kl. 09:45

Topeliuspriset 2016 till Henrik Othman

Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Henrik Othman, biträdande chefredaktör på Österbottens tidning.
Läs mera »
22.01.2016 kl. 21:30

Redovisa föreningens kurs i KURRE senast 15.1.

Vi börjar behandla kurser som ordnas under 2016 fr.o.m. 18.1.
Läs mera »
12.01.2016 kl. 15:24

De Ungas Akademi övergår till Luckan

Från och med 1.1.2016 övergår verksamheten i De Ungas Akademi från Svenska folkskolans vänner till Luckan.
Läs mera »
11.12.2015 kl. 09:59

Sixten Sandström rektor för SFV:s studiecentral

Pedagogie magister Sixten Sandström (1963) har valts till rektor för SFV:s studiecentral.
Läs mera »
02.11.2015 kl. 10:02

Arvid Mörne-tävlingen 2016

SFV utlyser den skönlitterära tävlingen för ungdomar. Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år. 2016 års tävling gäller dikter.
Läs mera »
12.10.2015 kl. 10:03

Nu ute: SFV-biografi över Erik Cainberg

SFV fortsätter i år att ge ut sin biografiserie över berömda men kanske bortglömda finlandssvenskar. Av årets två böcker är boken om bildhuggaren Erik Cainberg – som verkade i brytningstiden mellan 1700- och 1800-talen – nästan en detektivhistoria.
Läs mera »
07.10.2015 kl. 10:05