Arvid Mörne-tävlingen 2016

SFV utlyser den skönlitterära tävlingen för ungdomar. Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år. 2016 års tävling gäller dikter.

Ett första pris om 5 000 euro, ett andra pris om 3 000 euro och ett tredje pris om 2 000 euro delas ut. 

Ämnesvalet är fritt. Varje deltagare skall sända in minst fem, men högst tio dikter.

En förutsättning för deltagande är att dikterna är skrivna på svenska, och att tävlingsdeltagaren inte tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.Författaren skall vara finländsk medborgare, och får sända in endast ett bidrag till tävlingen. De som tidigare erhållit ett penningpris i Arvid Mörne-tävlingen får inte delta på nytt.

Tävlingstiden går ut 17.1.2016.

OBS! Tävlingen har även andra stipulationer. Det är viktigt att du läser och följer den kompletta tävlingsinstruktionen