Ansök om SFV:s allmänna bidrag i februari

Ansökningstiden är hela februari (1-29.2.2016). Besluten skickas till alla sökande per e-post i slutet av april.
Samtliga beviljade mottagare publiceras på vår webbsida efter utbetalning, som sker 27.5.2016.

Redovisning för beviljat bidrag kall sändas via ansökningssystemets webbtjänst senast en månad efter att det beviljade bidraget är slutfört. Skannade kopior på fakturor och kvitton får gärna bifogas.

Enskilda idrottsföreningar ansöker om bidrag från Finlands svenska idrott rf, till vilken SFV årligen beviljar ett blockbidrag. Studiestipendier ansöks från Svenska studiefonden i februari.

Mer information och länk till ansökningssystemet.