SFV:s mångårige styrelsemedlem Lars Huldén 90 år

Med anledning av SFV:s mångårige styrelsemedlem, hedersmedlem och donator Lars Huldéns 90-årsdag den 5 februari beslöt SFV:s styrelse att hylla jubilaren med en inbetalning på 5000 euro till Ester och Evert Huldéns minnesfond.

Fonden instiftades på Lars Huldéns och Gunhild Stenderups initiativ 1997 och dess syfte är att understöda konstnärligt begåvade skolelever i Munsalabygden. SFV gratulerar jubilaren!

Lars Huldén. Foto Rabbe Sandelin
Foto: Rabbe Sandelin