SFV-magasinet 1/16 ute

Vet du var Finlands äldsta offentliga bibliotek finns? Svaret hittar du i årets första nummer.

SFV-magasinet, SFV:s kultur- och bildningstidskrift, finns att läsa här på webbplatsen, men bästa läsupplevelsen erbjuder ändå den tryckta versionen som du som SFV-medlem får för endast 10 euro/år (4 nummer). 

Årets första nummer innehåller korta aktuella nyheter, en kalender över SFV:s kurser och seminarier, artiklar om bl.a. Svenska skolan i Lahtis och Andersudde samt kolumner om bildning och kultur.

Deltog du i den medlemsundersökning SFV gjorde under 2015? En sammanfattning av svaren finns att läsa i tidningen!