SFV stöder utbildningar med 845 000 euro

29.08.2016 kl. 15:19
Svenska folkskolans vänners styrelse biföll på sitt möte den 26 augusti Åbo Akademis ansökan om en donation på 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Vid samma möte beslöt SFV:s styrelse även att godkänna en projektansökan på 395 000 euro från Yrkeshögskolan Arcada.

Donationen till Åbo Akademi är en del av den medelinsamling som universiteten gör, och där staten skjuter till en tredubbel insats på de insamlade medlen. SFV:s donation gäller utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. ÅA:s rektor Mikko Hupa är tacksam för donationen.

–  Åbo Akademi gläder sig över donationen som ger oss möjlighet att förstärka lärarutbilningen också på ämneslärarnivå, och speciellt med tanke med dubbelbehörighet.

Projektstödet till Yrkeshögskolan Arcada utvecklar Arcadas svenskspråkiga utbildningar i energi- och materialteknik under åren 2016–2019.

– Utvecklingsprojektet med SFVs stöd möjliggör en helt ny utbildningsform för en ny generation ingenjörer. Vi skapar utbildningsmiljöer som inte har använts tidigare, där fokus ligger på samarbete och nätverkande. Genom att integrera aktuell forskning i undervisningen får ingenjörerna den allra senaste kunskapen inom hållbar utveckling, miljöaspekter, och andra samhällsfrågor, berättar projektansvariga Mirja Andersson från institutionen för energi- och materialteknologi.