Ny fond inom SFV

24.10.2016 kl. 13:55
Pehr Gustaf Engmans fond grundades på SFV:s styrelsemöte den 26 augusti. Avkastningen ska i första hand användas till förmån för finlandssvenskt bildningsarbete i enlighet med SFV:s allmänna ändamål.

Pehr Gustaf Engman föddes 4 oktober 1922. Under största delen av sitt liv arbetade han vid Tilgmanns boktryckeri i hörnet av Lönnrotsgatan och Annegatan i Helsingfors. Kvarteren blev för honom mycket bekanta eftersom han under sitt yrkesverksamma liv bodde i hörnet av Nylandsgatan och Georgsgatan, mittemot den byggnad som idag är SFV-huset G18. Senare flyttade han till Drumsö. Hans stora intresse var klassisk musik och han rörde sig mycket ute i naturen. 

Pehr Gustaf Engman avled den 25 maj 2016.  Pehr Gustafs önskan var att testamentera hela sin egendom till Svenska folkskolans vänner r.f., som  ̶  för att citera honom själv  ̶  i tiderna hjälpt hans farfar att lära sig läsa och skriva.

Styrelsen för Svenska folkskolans vänner tog med största tacksamhet emot testamentet och grundade Pehr Gustaf Engmans fond enligt förordningarna.