Topeliuspriset 2017 till Jeanette Björkqvist

19.01.2017 kl. 15:10
Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Jeanette Björkqvist, frilansande nyhetsreporter och grävande journalist.

Prisjuryn ger Jeanette Björkqvist priset på 7500 euro med följande motivering:

Jeanette Björkqvist kombinerar i sitt arbete integritet, kunskap, stil och medkänsla. Hon går bakom nyhetsrubrikerna, och lyfter respektfullt fram människor och berättelser som annars inte skulle höras. Hennes engagerade reportage om missförhållanden i samhällets ytterkanter får genklang både på svenskt och finskt håll, och åstadkommer till och med politiska förändringar.

Priset delades ut i Helsingfors på seminariet Mediespråk 2017, arrangerat av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk Presstjänst. På grund av en utlandsresa deltog Jeanette Björkqvist virtuellt.

Det var år 1990 som Svenska folkskolans vänners Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris slogs ihop till Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset. Enligt statuterna ges priset för en aktiv pågående journalistisk gärning till en person som visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte. Nomineringar till priset görs av Finlands Svenska Publicistförbunds och SFV:s medlemmar. I prisjuryn sitter tre medlemmar var från respektive förening. Juryn får inte komma med egna förslag till pristagare.

Jeanette Björkqvist. Fotograf: Karin Lindroos

 

Tidigare prismottagare: 

Publicistpriset

1957       Ole Torvalds

1958       Henrik vonBonsdorff

1959       Frank Jernström

1961       Harry Elg

1962       Enzio      Sevón

1964       Nils-Börje Stormbom

1965       Benedict Zilliacus

1967       Erik Appel

1968       Kaj Hagman

1970       Juhani Westman

1971       Birger Thölix

1972       Hasse Svensson

1973       Karl Sahlgren

1974       Kerstin Hanf

1975       Meta Torvalds

1976       Pelle Kevin

1977       Tor Högnäs

1979       Anita Höglund och Knud Möller

1980       Eva Nyberg

1981       Gustaf Widén

1982       Nya Åland

1983       Astrid Gartz

1984       Leif Salmén

1985       Stig Kankkonen

1986       Carita Backström

1987       Göran Wallén

1988       Studentbladet

1989       Erik Wahlström

1990       Melita Tulikoura

 

Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset

1991       Lena Selén

1992       Leif Sjöström

1993       Olga Gustafsson

1994       Mayvor Stagnäs

1995       Peter Lodenius

1996       Henning Ahlskog

1997       Peik Österholm

1998       Olav S. Melin

1999       Mardy Lindqvist

2000       Nils Torvalds

2001       Torbjörn Kevin

2002       Cita Reuter

2003       Anna-Lena Laurén

2004       Kjell Lindroos

2005       Sven Strandén

2006       Kerstin Kronvall

2007       Ann-Kristin Schevelew

               Jan Granberg

2008       Jonas Jungar

2009       Staffan Bruun

2010       Camilla Berggren

2011       Viveka Dahl

2012       Minna Knus-Galán

2013    Annika Orre

2014       Jessica Stolzmann

2015       Marcus Rosenlund

2016    Henrik Othman