SFV:s bidrag 2016 redovisade

08.02.2017 kl. 11:43
SFV:s beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning) år 2016 finns nu redovisade under "Om SFV".
Redovisningen över alla SFV:s  beviljade allmänna och övriga bidrag samt pris och stipendier 2016 (i dagligt tal "SFV:s utdelning"), samlas under Om SFV/Redovisning. Där hittar du även redovisningen för år 2015, samt de officiella boksluten.