Kanslichef Johan Aura tar inte i bruk bostaden på Georgsgatan

14.02.2017 kl. 12:25
Svenska folkskolans vänners kanslichef har beslutat att inte ta i bruk bostaden på Georgsgatan inom ramen för sin bostadsförmån.

"Vår verksamhet och mitt arbete är beroende av det förtroende vi åtnjuter bland vår omvärld och våra intressenter. Diskussionen kring min bostadsrätt påverkar detta och därför har jag valt att avstå från bostaden. Vi vill inte att detta stör vår värdefulla uppgift att främja kunskap, kompetens och kultur på svenska genom att stödja, initiera och synliggöra bildnings- och kultursträvanden”, säger Johan Aura.

”SFV värdesätter öppenhet och dialog och är därför lyhörda för den debatt som uppstått och de synpunkter som lyfts fram. Bostadsförmån som en del av lönen för kanslichefen är inget nytt arrangemang på SFV, utan följer tidigare praxis, och är mycket vanligt även i andra organisationer. Oavsett detta kommer SFV nu att göra en utvärdering av dessa riktlinjer för att försäkra att de är tidsenliga”, säger styrelseordförande Per-Edvin Persson.

Bostaden sätts ut på hyresmarknaden.