SFV stöder kultur och bildning på bred front

28.04.2017 kl. 11:54
SFV stöder renoveringen av Wasa Teater och Kronoby folkhögskola samt projektet Kultur i äldrevården
Svenska folkskolans vänners styrelse beslöt under sitt möte i april att stöda renoveringen av Wasa Teater med 200 000 euro. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur renoverar teatern inför 100-årsjubileet år 2019.
– Tack vare SFV:s insats ser det nu ut som vi har förutsättningarna att få renoveringen av Wasa Teater genomförd enligt plan, säger Ulrica Karp, direktör på SÖFUK.
Under samma möte beslöt SFV även att stöda tillbyggnaden och renoveringen av Kronoby folkhögskola med 40 000 euro.
– Kronoby folkhögskolas ambitiösa satsningar på språk- och integrationsarbetet vill vi gärna stöda. Verksamheten sammanfaller bra med SFV:s syften, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.
SFV:s styrelse fattade också beslut om att stöda specialprojektet Kultur integrerat i äldrevården – ett projekt baserat på en kartläggning från år 2015 som beställdes av SFV, Kulturfonden och Konstsamfundet. Projektet skall skapa modeller och förebilder för kulturella tjänster anpassade till vårdsektorn. SFV:s del av projektfinansieringen uppgår till 90 000 euro fördelat på tre år.