Ålandsstipendierna utdelade

02.10.2017 kl. 12:32
Tre stipendier på 5000 euro har tilldelats Kent Eriksson, Julia Liewendahl och Sara Strandberg. De studerar andra året till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa.

I år har det varit möjligt för åländska studerande att söka stipendium från SFV för studier i Finland (på fastlandet) inom pedagogikområdet. Tre stipendier på 5000 euro har delats ut och Sara Strandberg från Kumlinge är en av stipendiaterna.

- Jag ville studera till klasslärare på fastlandet på svenska. Lärarutbildningen hade jag hört mycket gott om av vänner som utbildat sig där. Jag var dessutom intresserad av att läsa specialpedagogik för att få dubbelbehörighet. Det är möjligt i Vasa, konstaterar Sara.

 

De övriga stipendiaterna är Kent Eriksson från Föglö och Julia Liewendahl från Mariehamn. Samtliga studerar för andra året till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa.

De nyinrättade stipendierna utgör ett pilotprojekt och syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland. Pilotperioden är 2017–2019 och pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde. Stipendierna gäller studier som ger behörighet att verka som barnträdgårdslärare, klasslärare och speciallärare.