Aktieinnehavet i Webbhuset säljs

23.10.2017 kl. 14:49
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Svenska folkskolans vänner samt Svenska studieförbundet säljer sina aktieinnehav i webbleverantören Webbhuset. Köpare är Webbhusets operativa personal.

Aktieförsäljningen påverkar inte Webbhusets verkamhet, eller tjänsterna som erbjuds finlandssvenska förbund, organisationer och föreningar.

Varför har finlandssvenska fonder och förbund ägt aktier i Webbhuset?
Webbhuset (som tidigare hette Kulturhuset) grundades under webbens barndom, för att försnabba och förenkla de många bidragsansökningar gällande webbsidor som kom in från det finlandssvenska organisationsfältet. Grundare var Svenska kulturfonden, SFV och Svenska studieförbundet. Kulturfondens innehav övertogs senare av Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Varför säljs aktieinnehaven?
Det är i många fall emot föreningars, fonders och stiftelsers syftesparagrafer att äga bolag annat än i investeringssyfte. Även lagstiftaren ställer sig tveksam till dylika arrangemang. Med försäljningen till den operativa personalen får Webbhuset även det lättare att utveckla verksamheten att motsvara dagens krav och utmaningar. Företaget har värderats av en neutral tredje part. Köpesumman för aktierna motsvarar bolagets dagsvärde.

Vad sker med Webbhusets tjänster till finlandssvenska förbund och organisationer?
Tjänsterna fortsätter som förr, och utvecklas framöver precis som tidigare. De finlandssvenska fonderna stöder finlandssvenska it-projekt inom ramen för de normala bidragssystemen.
Webbhuset fortsätter att utveckla sitt innehållssystem Digistoff, som gör det enkelt och snabbt att komma igång med en webbsajt utan några förkunskaper. Det tekniska stödet på svenska fortsätter som förr.