SFV-biografierna lanserade

30.10.2017 kl. 15:24
Under bokmässan i Helsingfors lanserades biografierna över Martin Wegelius och Johannes Klockars.

SFV deltog i Helsingfors Bokmässa 26-29.10 med en egen monter i Bokmässans svenska kvarter. Under fredagen lanserades biografierna över Martin Wegelius och Johannes Klockars då författarna Lena von Bonsdorff och Anders G. Lindqvist intervjuades av Wivan Nygård-Fagerudd på Tottiscenen. 

 

I SFV:s monter fanns hela biografiserien till försäljning, samt andra skrifter som SFV gett ut. SFV:s personal svarade även på frågor om föreningens verksamhet och SFV:s skönlitterära tävlingar, framförallt Arvid Mörne-tävlingen, som är aktuell just nu. SFV:s understödsförening fick under Bokmässan några nya medlemmar. Varmt välkomna med!