SFV:s pris och medaljer 2018

04.01.2018 kl. 14:04
I december kunde föreningar och privatpersoner nominera kandidater till SFV:s pris och medaljer. I april premieras mottagarna.

Under den öppna nomineringsperioden i december 2017 kunde privatpersoner och föreningar nominera kandidater till SFV:s pris och medaljer 2018. 

Hur utses pristagarna?

Priskommittén och medaljkommittén sammanträder i slutet av januari och tar då ställning till nomineringarna. Kommittéernas förslag behandlas av SFV:s arbetsutskott varefter förslagen går vidare till SFV:s styrelse. I medlet av februari fattar SFV:s styrelse det slutgiltiga beslutet om vem som får SFV:s pris och medaljer 2018. Styrelsen kan även besluta om namn utanför nomineringarna. Pris- och medaljkommittéernas sammansättning är inte offentlig information.

Vistelsestipendierna

SFV:s styrelse fattar beslut om vem som får vistelsestpendierna (Lillholmen, Beijarholmen och Biskops Arnö) under styrelsemötet i medlet av februari. Samtliga sökande får besked under vecka 8.

När delas prisen, medaljerna och stipendierna ut?

Pristagarna, medaljörerna och stipendiaterna offentliggörs och premieras den 11 april 2018 under SFV:s vår- och utdelningsfest i SFV-huset G18 i Helsingfors.