115 bidrag till Mörne-tävlingen

19.01.2018 kl. 13:57
Tävlingstiden utgick 15.1.2018. Prisutdelning och publicering av vinnarnamnen sker den 7 maj 2018.

Tävlingstiden för SFV:s skönlitterära Arvid Mörne-tävling för personer under 30 år, är avslutad.

Totalt inlämnades 115 bidrag till tävlingen, som i år gäller dikter. År 2016 då tävlingen senast gällde dikter, inlämnades 64 bidrag. 

Juryns arbete tar nu vid och prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av april. Prisugdelningen sker den 7 maj i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Närmare uppgifter om tävlingen ger kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-121 08 64, camilla.nordblad@sfv.fi