Ansök om allmänna bidrag i februari

01.02.2018 kl. 03:36
Organisationer och privatpersoner som verkar inom bildning och kultur kan ansöka om bidrag senast 28.2.

Vi beviljar bidrag för ändamål som är utformade utgående från Pisaundersökningen, tankesmedjan e2:s undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga, samt tankesmedjan Magmas undersökning Kulturpolitik på svenska: 

1. Ändamål i syfte att stärka den svenskspråkiga utbildningen med målet att höja kvaliteten i skolorna och daghemmen med digitalisering som en naturlig del.

  • Språkpedagogik och språklig mångfald.
  • Ny pedagogik med fokus på matematik- och naturvetenskap, problemlösning och jämlikhet.
  • Skolutveckling och ledarskap.

2. Ändamål i syfte att höja värdet av att kunna svenska, och därigenom öka kunskapen om, och förbättra attityden till den finlandssvenska kulturen.

  • Möten mellan olika språkgrupper.

3. Ändamål i syfte att stärka den finlandssvenska identiteten genom konst och kultur.

Detta ändamål är avsett för kulturarbetare inom musik, scenkonst, visuell konst eller litteratur samt kommunala bibliotek

 

Mer informaton om de allmänna bidragen finns här.