Vi fick 598 ansökningar i februari

01.03.2018 kl. 09:28
Ansökningstiden för allmänna bidrag i februari är slut. Du som ansökt om bidrag får besked av oss i slutet av april per e-post.

Beredningen av ansökningarna tar nu vid och pågår under hela mars. I april samlas styrelsen och tar det slutliga beslutet om varje enskild ansökan. Därefter får samtliga sökande besked per e-post. De beviljade bidragen utbetalas 31.5.2018.

I februari kunde privatpersoner och organisationer ansöka om våra allmänna bidrag för ändamål som var utformade utgående från flera undersökningar inom bildning och kultur i Finland. De beviljade bidragen ska användas under perioden 06.2018-05.2019.

Nästa ansökningsomgång är i september 2018. 

Mer information ger koordinator Viveka Åberg, stipendier@sfv.fi, tfn 040-533 17 10.