Nya fonder inom SFV

02.03.2018 kl. 15:29
SFV:s styrelse har grundat fonderna Redaktör Gustav Holmströms minne, Svante Lindhs fond samt Alf Ståhlbergs fond.

SFV:s styrelse fick under sitt decembermöte ta del av Ulla Lindfors och Henry Lindfors testamente där det framgick att SFV är legatarie. I Svante Lindhs och Alf Ståhlbergs testamente framgick det att SFV är universell testamentstagare. Avkastningen av fonderna ska användas till finlandssvenskt bildningsarbete i enlighet med SFV:s stadgar.

Styrelsen för Svenska folkskolans vänner r.f. tog med största tacksamhet emot testamentena, och grundade fonderna enligt stipulationerna.