Rektor Joakim Bonns ny styrelseledamot i SFV

Filosofie magister och rektor Joakim Bonns valdes till ny styrelseledamot på SFV:s årsmöte den 26 mars.

Svenska folkskolans vänner r.f. höll sitt årsmöte den 26 mars 2018 kl. 15 på föreningens kansli i Helsingfors. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden. 

Under årsmötet valdes Joakim Bonns, rektor för Korsholms gymnasium, till ny styrelseledamot.
– I en tid då utbildningssektorn står inför en mängd utmaningar, men också större möjligheter än tidigare, är det spännande att få vara med och driva förändring, säger Bonns. 

 

Bild: Joakim Bonns

SFV:s nye styrelseledamot Joakim Bonns är rektor för Korsholms gymnasium. Foto: Mikael Nybacka, Vbl.

I tur att avgå var ordförande, musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd samt styrelseledamöterna forskare Kjell Herberts och film.mag. Pia Österman. Wivan Nygård-Fagerudd och Pia Österman omvaldes, medan Kjell Herberts hade undanbett sig omval.
De övriga ledamöterna i SFV:s styrelse är bildningsdirektör Heidi Backman, fil.dr Åsa Lindberg, fil.mag. Stig-Björn Nyberg, direktör Gun Oker-Blom, jur.kand. Jan-Erik Stenman samt kulturjournalist Gustaf Widén.
Årsmötet återvalde vicehäradshövding Jarl Sved som medlem i förvaltningsrådet. De övriga medlemmarna i förvaltningsrådet är diplomekonom Peter Storsjö och pol.mag. Kim Lindström. Förvaltningsrådet är ett rådgivande organ.

 

Bild: SFV:s årsmöte 2018

SFV:s årsmöte i föreningens kansli på Annegatan i Helsingfors leddes av av Håkan Mattlin. Foto: Rabbe Sandelin, SFV.


Under SFV:s konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2018 kl 16 återvaldes musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd till ordförande, och fil.mag. Stig-Björn Nyberg till vice ordförande för föreningen.

 

Stadgearbetsgrupp och valberedningsgrupp

Under övriga ärenden fick årsmötet information om den stadgearbetsgrupp som SFV r.f:s styrelse tillsatt. Stadgearbetsgruppens uppgift är att granska SFV r.f:s och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f:s stadgar och komma med förslag till uppdatering av dem. Till uppgiften hör också att granska avtalet om arbetsfördelningen mellan SFV r.f. och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. Arbetsgruppen väntas rapportera till SFV:s styrelse inom september 2018.

Årsmötet tillsatte en valberedningsgrupp på tre utomstående personer, vars uppgift är att komma med förslag till kandidater vid val av medlemmar i föreningens styrelse och förvaltningsråd. I gruppen ingår Pär Stenbäck, Gun Sandberg-Wallin och Matts Granö.

 

SFV-året 2017 

SFV är en förening som främjar kunskap, kompetens och kultur på svenska genom att stödja, initiera och synliggöra bildnings- och kultursträvanden. 
Vid utgången av 2017 var SFV:s och SFV:s understödsförenings totala medlemsantal 8 126.
Resultatet i bokslutet 2017 visar ett överskott på 155 268 euro. 
Under 2017 grundades tre nya fonder: Redaktör Gustav Holmströms minne, Svante Lindhs fond samt Alf Ståhlbergs fond. 
SFV:s verksamhetsberättelse och bokslut (pdf)

 

SFV stödde bildning och kultur på bred front

Under de allmänna ansökningsperioderna i februari och september tog SFV emot totalt 
1 070 ansökningar. Ett av tyngdpunktsområdena för utdelningen 2017 var 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Föräldraföreningen vid Vindängens skola i Esbo, Solf skola i Korsholm samt Winellska skolan i Kyrkslätt var några av mottagarna. Bidragen resulterade i ökad kunskap om Finland och landets historia samt möten med den äldre generationen.

Utöver detta stödde SFV andra bildnings- och kulturprojekt. Några axplock:

För att den svenskspråkiga yrkesutbildningen fortsättningsvis ska hålla en bred och kvalitativt hög nivå, trots statliga nedskärningar, fick Axxell Utbildning 700 000 euro för verksamheten.  

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur fick ett bidrag på 200 000 euro för renovering av Wasa Teater inför 100-årsjubileet år 2019. Kronoby folkhögskola har ambitiösa satsningar på språk- och integrationsarbetet och SFV stödde tillbyggnaden och renoveringen av folkhögskolan med 40 000 euro.

SFV:s styrelse beslöt även ge bidrag till specialprojektet Kultur integrerat i äldrevården – Sol i Minnet, vars mål är att skapa en betydelsefull vardagskultur för minnessjuka i Svenskfinland. Projektet fick ett bidrag på totalt 90 000 euro fördelat på tre år.

Språkönätverket Vi10 är en aktiv plattform där personer som är involverade i svensk utbildning på finsk ort kan mötas, få kollegialt stöd, utveckla sig och få stöd för att forma sin närmiljö. Sammanlagt består nätverket av cirka 30 aktiva lärare och ett tiotal aktiva pedagoger inom småbarnsfostran. Nätverket fick ett bidrag på 60 000 euro.

Renoveringen av vindsvåningen på Kuddnäs museum – Zacharias Topelius barndomshem -  slutförs under våren 2018 och resulterar i museipedagogiska utrymmen. SFV bidrog med 20 000 euro till renoveringen.

Av de utbetalda bidragen gick 47 procent till skolor och 40 procent till finlandssvenska kultur- och bildningssträvanden.

År 2017 delade SFV totalt ut 2,5 miljoner euro som bidrag, stipendier, pris och medaljer. I tillägg uppgick SFV:s egna kultur- och bildningsverksamhet till cirka en miljon euro.

SFV:s beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier 2017