SFV stärker yrkeshögskoleutbildningen med betydande donationer

SFV donerar en halv miljon till Arcada och Novia. Syftet är att säkerställa en högklassig yrkeshögskoleutbildning i framtiden.

Technobothnia i Vasa. Bild: Novia/Linus Lindholm

 

SFV styrelse beslöt under sitt möte i april att stöda Arcada med 200 000 euro och Novia med 300 000 euro. Donationerna går till yrkeshögskolornas medelinsamling. Syftet med donationerna är att säkerställa, trots nedskärningar, en hög nivå på den svenska yrkeshögskoleutbildningen i framtiden. 

– För SFV är det en hjärtesak att det i framtiden finns starka och konkurrenskraftiga utbildningsenheter på svenska. Novia och Arcada är de största svenskspråkiga yrkeshögskolorna i Finland och vi vill genom donationerna stärka deras möjligheter att fortsättningsvis erbjuda högklassig utbildning, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd

– Arcada och Novia är viktiga bildnings- och kulturaktörer i Svenskfinland. Yrkeshögskolorna bidrar med svenskspråkig, kunnig arbetskraft inom de områden de är verksamma, säger SFV:s kanslichef Johan Aura

Yrkeshögskolorna har fått rätt att bedriva medelinsamling fram till 31.12.2018. Varje donation berättigar till en motfinansiering av staten i proportion till de insamlade medlen. Staten har reserverat 24 miljoner för ändamålet. 

– SFV deltar i yrkeshögskolornas medelinsamling för att maximera resultatet av donationerna. Det sker tack vare statens och övriga donatorers medfinansiering, säger Johan Aura.


 

Åren 2015–2016 donerade SFV senast större summor till den svenskspråkiga utbildningen. Under åren fick Helsingfors universitet 900 000 euro för den svenskspråkiga lärarutbildningen, som idag har 240 studerande.
 
Åbo Akademi  fick 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper år 2016. Samma år fick det treåriga projektet Teknetium inom Arcada 395 000 euro. Utvecklingsprojektet möjliggör en ny utbildningsform för ingenjörer, med fokus på hållbarhet, cleantech och resursmedvetenhet.