Ny pedagogik och möten mellan språkgrupper fick mest bidrag

27.04.2018 kl. 09:30
SFV tog emot totalt 600 bidragsansökningar under den allmänna ansökningsperioden i februari. Sammanlagt 259 bidrag beviljades.

 

Föräldraföreningen vid Vindängens skola fick bidrag för införskaffning av mattespel och annat pedagogiskt material för innovativ lärning för eleverna i årskurs 1-6. Foto: Pia Pettersson

 

I februari kunde organisationer som verkar enligt skolårets läsår och privatpersoner som arbetar inom bildning och kultur ansöka om allmänna bidrag från SFV.

Av de 600 ansökningarna fick 259 positivt besked. SFV delar totalt ut 564 573 euro. Ändamål inom kategorierna Ny pedagogik och Möten mellan olika språkgrupper fick över hälften av den totala summan.

Onsdagen den 18 april fick samtliga sökande besked per e-post. 

Se hela listan på bidragsmottagare här.

- SFV fick många goda ansökningar i år. Vi fokuserar på att ge bidrag till ändamål inom områden där det finns ett påvisat behov av förbättring. Inför ansökningsomgången i februari ringade vi därför in fem kategorier som är utformade på basen av undersökningar, säger Johan Aura, kanslichef på SFV.

Kategorierna för februariomgången är utformade utgående från forskning och utvärderingar, som till exempel PISA-undersökningen, tankesmedjan e2:s undersökning Talar du svenska? - en undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga, samt tankesmedjan Magmas undersökning Kulturpolitik på svenska.

I år beviljades bidrag för ändamål i kategorierna:

  • Språkpedagogik och språklig mångfald
  • Ny pedagogik med fokus på matematik- och naturvetenskap, problemlösning och jämlikhet
  • Skolutveckling och ledarskap
  • Möten mellan olika språkgrupper
  • Insatser av konstarbetare för att stärka den finlandssvenska identiteten
     

Några exempel ur utdelningen:

Ändamål i kategorin Språkpedagogik och språklig mångfald:
En av mottagarna i denna kategori är Smedsby Hem och Skola som får ett bidrag för att införskaffa licenser för ett elektroniskt bibliotek i Smedsby skola. Målet är att alla elever ska få en egen licens. Det elektroniska biblioteket möjliggör att hela klassen samtidigt läser samma bok, som behandlas i undervisningen. Inom skolan vill man poängtera betydelsen av skönlitterär läsning, som inte bara utvecklar elevernas språkliga färdigheter, utan även eggar deras fantasi på ett sätt som dagens visuella medieformer inte kan.
 
Ändamål i kategorin Ny pedagogik med fokus på matematik- och naturvetenskap, problemlösning och jämlikhet:
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia får bidrag för Makerverkstan - ett Makerspace vid Vasa Övningsskola.
Making handlar om skapande som kombinerar traditionella material med elektronik och programmering, där programmering blir ett verktyg i processen att skapa något nytt. Making passar väl in i den nya läroplanens tänk kring mångvetenskapligt lärande och ett differentierat lärande. Därutöver ger Making möjligheten att koppla digitalt och analogt arbete för att skapa produkter och lösa problem. Programmering är en naturlig del men problemlösningen, samarbetet och nyfikenheten står i fokus. Making har fått ett starkt fotfäste i bland annat Raseborg och Kyrkslätt. Internationellt har Making blivit ett känt fenomen.
 
Ändamål i kategorin Skolutveckling och ledarskap:
Botby grundskola årskurs 1-9 får bidrag för att arrangera seminariedagar för utveckling av skolans ledarskapsstrategi. Målsättningen är att grundligt bygga upp en strategi för fem år framåt om hur skolan, med många nya verksamhetsområden, framgångsrikt skall ledas. Skolan kommer att ordna två ledarskapsseminarietillfällen för att stärka och utveckla den nya ledarskapsmodellen.
 
Ändamål i kategorin Möten mellan språkgrupper:
Estrad Evenemang r.f. får bidrag för turnéhelheten "På två språk - Kahdella kielellä" för finska barn i åldern 6-12 år.
Gruppen besöker under läsåret 2018–2019 finska lågstadier på många orter i Finland med turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä”. Den består av föreställningarna "Apan Anders laulaa kahdella kielellä" (åk 0-2) och "Anders & kompisen/Carla & kompisen - musiikkia kahdella kielellä" (åk 3-6). Enligt gruppen är det viktigt att nå eleverna i ett tidigt skede då de fördomsfritt tar till sig nya intryck.
 
Ändamål i kategorin Insatser av konstarbetare för att stärka den finlandssvenska identiteten:
En av mottagarna är Theresa Laurikka, klassisk sångerska, som tillsammans med en pianist och en violinist kommer att göra en konsertturné i Åbolands skärgård i början av juli. Hon uppträder med svenskspråkig repertoar, bland annat Sibelius och Collan och temat är sommarblommor, havet och solen.
- Min strävan är att dela med mig av vacker musik till öar i Skärgården, där det inte så ofta ordnas klassiska konserter, till exempel Iniö och Houtskär. Jag vill glädja öborna och sommargästerna och samtidigt hylla den finländska sommaren och naturen med musik om dem, säger Therese.