Svensklärarnas uppsatstävling för gymnasiestuderande avgjord

Svensklärarna i Finland rf arrangerade även i vår uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga skolelever i gymnasiet. Separata priskategorier fanns för studerande som läst lång lärokurs (A-svenska), och medellång lärokurs (B-svenska). Tävlingen sponsoreras av SFV.

Tävlingsvinnarna fick under festliga former ta emot sina pris onsdagen den 23 maj på Svenska folkskolans vänners kansli i Helsingfors. Sammanlagt 35 bidrag skickades in i kategorin lång lärokurs, och 65 bidrag i kategorin medellång lärokurs. En SFV-jury valde ut de tre pristagarna i varje kategori.

Uppsatsvinnarna 2018

Pristagarna 2018: Fr.v: Medellång kurs: Marjatta Anttila (III), Karolina Maijanen (II) och Elias Uotinen (I). Lång kurs:  Anna Murtoniemi (III), Ida Tulisalmi (II) och Sofia Kokko (I).

[behöver du en pressbild, eposta redaktion@sfv.fi]

Pristagare och motiveringar:
Lång lärokurs

I pris, Sofia Kokko, 17 år, Ressun lukio., Helsingfors
Sofia Kokko erhåller första pris för sin uppsats Nyttiga språkkunskaper. Sofia visar prov på ett flytande och nyansrikt språk och hennes text har säker en struktur. Genom sina egna erfarenheter ger Sofia i sin uppsats exempel på situationer där hon själv har haft stor nytta av sina språkkunskaper och betonar även fördelen med att ha möjlighet att välja universitet enligt språk. Hon ser också de många dörrar som goda språkkunskaper senare i livet öppnar även på arbetsmarknaden.

II pris, Ida Tulisalmi, 17 år. Kuninkaantien lukio, Esbo. 
Andra pris går till Ida Tulisalmi för sin uppsats om stresshantering. I ett diskussionsforum ger Ida goda råd till en jämnårig skolelev hur det går att hantera daglig stress. Redan i ett tidigt skede av livet får dagens ungdom känna av stressen och trycket från vårt samhälle. Med ett säkert språk övertygar Ida läsaren att det faktiskt finns botemedel till att göra livet lite lättare. Hon bygger skickligt upp sin text med attribut och synonymer och betonar att det är viktigt att kunna lyssna på sig själv. Idas egna knep till ett stressfriare liv kan bra fungera som modell åt oss alla.

III pris, Anna Murtoniemi, 18 år.Turun klassillinen lukio. 
Anna Murtoniemi får tredje pris för sin uppsats Nyttiga språkkunskaper. I sitt insändarsvar argumenterar Anna skickligt nyttan med att inneha goda språkkunskaper. Hon beskriver detaljerat hur hon själv kommit till insikt hur viktigt det är att kunna språk och belyser sina åsikter med egna erfarenheter från sommarjobb och resor. Annas språk är variationsrikt och skiftande och hon avslutar sin uppsats med ett praktiskt råd: åk utomlands ett tag och lär dig något nytt!

Medellång lärokurs

I pris, Elias Uotinen, 18 år. Tampereen lyseon lukio. 
Första pris får Elias Uotinen för sin gripande, journalistiska skildring om en invandrarkvinnas färd från ett krigshärjat Syrien till ett kallt och snöigt Finland. Elias fångar skickligt stämningarna och för läsaren smidigt in i syriska Seidas splittrade värld. Språket varierar mellan beskrivningar och citat och gör texten, sitt allvarliga tema till trots, till en njutbar läsning. Artikeln om Seida ger oss alla en nyttig tankeställare.

II pris, Karolina Maijanen, 17 år. Hyvinkään yhteiskoulun lukio. Andra pris går till Karolina Maijanen för uppsatsen Sparsam redan i unga år. Med sund insikt och fräsch attityd visar Karolina att det går att leva bra utan att sätta sprätt på alla sina pengar. Karolina bygger upp sin text i mjukt löpande avsnitt och använder skickligt aktuella och tidsenliga ord. Hon för ett förnuftigt resonemang och representerar ett miljövänligt nytänkande, som många av oss säkert kunde ha nytta av.

III pris, Marjatta Anttila, 17 år. Kokemäen lukio. 
Tredje pris får Marjatta Anttila för uppsatsen Att drömma- lönar det sig på riktigt? I sina funderingar om en ung människas drömmar och längtan öppnar Marjatta för en värld, där drömmarna är nyckeln till en konkret verklighet. Utan drömmar kommer man ingen vart, filosoferar Marjatta i sin beaktansvärda text, där den innersta längtan flätas samman med en stark drivkraft att uppnå det verkliga målet. Marjatta har sin egen dröm - går den i uppfyllelse till slut?