SFV stöder språkutvecklingen i läromedel

15.08.2018 kl. 15:49
Svensk Presstjänst får, i samarbete med förlaget Schildts & Söderströms, bidrag för att stöda språkutvecklingen i svenskspråkiga läromedel.

 

       

 

- Det är viktigt att de finlandssvenska eleverna får läromedel av hög kvalitet. Förutom sakkunskapen i ämnet måste även språket vara korrekt och tidsenligt, säger Johan Aura, kanslichef på SFV. 

SFV har under de senaste åren beviljat bidrag till Svensk Presstjänst för språkgranskning av läromedel som ges ut av Schildts & Söderströms. I år beviljas 30 000 euro för ändamålet.  

- De nya läroplanerna, både i grundskolan och gymnasiet, leder till att alla läromedel behöver förnyas. Under de senaste två åren har Schildts & Söderströms och våra författare utkommit med ca 250 nya titlar, säger Nils Saramo, läromedelschef på Schildts & Söderströms. 

Språkgranskningen i de nya läromedlen har inte bara gått ut på att granska hur texten är skriven, utan speciell vikt har lagts vid genusaspekter och mångfald samt råd och tips om ett naturligt språkbruk som är inkluderande.

- För Schildts & Söderströms är det av stor vikt att språket i läromedlen är korrekt men också levande och i enlighet med det språkbruk som gäller idag. Svensk Presstjänst arbetar med språkutveckling och ett fortsatt samarbete med dem är viktigt och relevant, säger Nils Saramo.

Svensk Presstjänst rf är en allmännyttig förening var syfte  bland annat är att stärka svenska språkets ställning i Finland. Föreningen upprätthåller språkvård i de finlandssvenska mediehusen (HSS Media, KSF Media och Svenska Yle).