67443.jpg

Kallelser till extra föreningsmöten

30.01.2019 kl. 23:45
Svenska folkskolans vänner r.f. och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. kallar till extra föreningsmöten.

Föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. kallar till extra föreningsmöte torsdagen den 14 februari 2019 kl. 12 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Ärende: förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas här (pdf). Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet bör från föreningens kansli, Annegatan 12, Helsingfors (öppet kl. 9-15, tel. 09-6844570), kvittera ut en röstsedel senast tre dagar före mötet.

Styrelsen


Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. kallar till extra föreningsmöte torsdagen den 14 februari 2019 kl. 13 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Ärende: förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas här (pdf).

Styrelsen