67443.jpg

Kallelser till extra föreningsmöten

Svenska folkskolans vänner r.f. och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. kallar till extra föreningsmöten.

Föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. kallar till extra föreningsmöte torsdagen den 14 februari 2019 kl. 12 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Ärende: förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas här (pdf). Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet bör från föreningens kansli, Annegatan 12, Helsingfors (öppet kl. 9-15, tel. 09-6844570), kvittera ut en röstsedel senast tre dagar före mötet.

Styrelsen


Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. kallar till extra föreningsmöte torsdagen den 14 februari 2019 kl. 13 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Ärende: förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas här (pdf).

Styrelsen