69228.jpg

MGP Startup, ILS-projektet och miljöutställningen Plast i havet förverkligas med hjälp av SFV

23.05.2019 kl. 14:08
SFV har löpande ansökningstid för bidrag och hittills i år har SFV:s styrelse fattat beslut om totalt 134 ansökningar – av dem har 57 fått positivt besked. Satsningarna är ett led i SFV:s arbetet för en bärkraftig finlandssvensk kultur, ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, samt utbildning där varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.

– Vi jobbar för en livskraftig kultur och bildning på svenska i Finland. Tillsammans med våra bidragsmottagare och samarbetspartner strävar vi efter att uppnå en förbättring inom de områden vi enligt våra stadgar ska främja, säger Johan Aura, kanslichef på SFV.

SFV redovisar öppet om samtliga bidrag på www.sfv.fi/redovisning. Du kan bekanta dig med vårens bidragsmottagare, eller se tidigare mottagare från år 2015 framåt.

Exempel ur vårens utdelning:

Inom SFV-sektorn Kultur och bibliotek fick Kristinestads stad/Lappfjärds folkhögskola ett bidrag på 6000 euro för MGP Startup, ett låtskrivarläger för ungdomar i åk 7–8 som ordnades för första gången inom ramen för Melodi Grand Prix i Finland (MGP). Deltagarna fick under lägret, som arrangerades 22–24.3, hjälp, tips och idéer av proffsmusiker om hur man gör bra låtar. Syftet med låtskrivarlägret var att ge morgondagens finlandssvenska artister och låtskrivare hjälp och vägledning för att komma vidare på sin musikaliska bana. Tre av finalisterna i årets MGP, som sänds 5 oktober, gjorde sina låtar på låtskrivarlägret MGP Startup.

– Lägret var jättebra och jag uppskattar all hjälp jag fick, speciellt olika tips och tricks på vägen. Men det roligaste med lägret var nog att få höra sin låt helt färdig, säger Isabel Rautamo, deltagare i MGP Startup-lägret och finalist i MGP. 

Inom sektorn Fri bildning har Skärgårdscentrum Korpoström fått ett bidrag på 12 000 euro för projektet Plast i havet, en internationell miljöutställning som nått 15 länder. Skärgårdscentrum Korpoström står värd för utställningen från maj till september 2019. Syftet med utställningen är inte bara att visualisera plastproblemet i världshaven, utan också att engagera allmänheten, föreningar och skolor. Målen med projektet är bland annat att få en bred och långsiktig effekt i lokalsamhället, upplysa allmänheten om proportionerna av platsproblemen i havet för att skapa en tankeställare som ändrar våra konsumtionsvanor, samt inspirera till nytänkande om design. http://skargardscentrum.fi

Inom sektorn Utbildning fick Niilo Mäki-institutets ILS-projekt fortsatt finansiering – 60 000 euro. Under ILS-projektets första del har man utvecklat nytt specialpedagogiskt material för de finlandssvenska skolorna och daghemmen. Tack var tilläggsfinansiering fortsätter man producera material och arbetsmodeller med vilka lärarna kan utveckla sätt att arbeta specialpedagogiskt. Projektet är tudelat, med fokus på:

  1. beteende, självreglering och uppmärksamhet, samt
  2. läsning, skrivning och benämning.


Organisationer och privatpersoner kan ansöka om SFV-bidrag när som helst under året. SFV beaktar ansökningar som berör de fokusområden som finns inom SFV-sektorerna Utbildning, Kultur och bibliotek, Fri bildning och SFV:s studiecentral. 

Isabel Rautamo, fotograf Anna Riska. 
Isabel Rautamo

Deltagarna på låtskrivarlägret MGP Startup. Främre raden från vänster: Valter Klockars, Lilja Grönroos, Mirjam Asplin, Melvin Nordman och Oliver Svarvar. Bakre raden från vänster: Hope Klemets, Asta Sharma, Isabel Rautamo, Leeroy Granfors och programledaren för MGP Jonathan ”Jontti” Granback. Fotograf: Annika Ekholm/Lappfjärds folkhögskola.

Deltagarna i MGP Startup