71120.jpg

Niklas Wahlström ny sektorsansvarig för utbildning på SFV

15.11.2019 kl. 09:39
Filosofie magister Niklas Wahlström blir ny sektorsansvarig för utbildning på SFV. Niklas kommer att jobba med utbildningsfrågor på ett brett plan och axla ansvaret för utbildningssektorn inom SFV.

– Det känns fantastiskt roligt att ha blivit vald! Jag ser det som en erkänsla för mitt arbete för skolutveckling i många år. Det är med stor iver jag tar mig an uppgiften att fortsätta jobba för den finlandssvenska utbildningen med individens inlärning, utveckling och välmående i fokus, säger Niklas Wahlström.
 
Niklas Wahlström arbetar som rektor vid Gymnasiet Grankulla samskola. Han har lång arbetslivserfarenhet som lärare och studiehandledare inom skolvärlden, och har de senaste elva åren också jobbat som skolledare. 
 
– Vi är stolta och glada över att hälsa Niklas välkommen med i vårt team, som nu kompletteras med en pedagogiskt sakkunnig. Han har visat prov på hög kompetens, målmedvetenhet och kreativitet. Gymnasiet Grankulla samskola är ett av de bästa gymnasierna i Finland i dag, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.
 
SFV:s sektor för utbildning stöder alla stadier, från småbarnspedagogik till universitetsstudier. Det övergripande målet för sektorn är att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden. 
 
– Högklassig utbildning är en nyckelfråga för det finlandssvenska. Niklas har ett brinnande intresse för utbildningsfrågor och hans breda kunskap inom utbildningsfältet tillför SFV en viktig kompetens, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd.
 
Niklas Wahlström kommer att jobba från SFV-kontoret i Helsingfors. Då ansökningstiden för tjänsten gick ut hade 82 personer visat intresse för tjänsten.
 --

PRESSMEDDELANDE 15.11.2019