71899.jpg

Skicka in dina minnesrunor till www.minnesrunor.fi

28.01.2020 kl. 12:56
SFV hoppas på att alla som skriver minnesrunor för publicering i tidningar och tidskrifter även skickar in dem till www.minnesrunor.fi.

Det finns många anldeningar till att skicka in den skrivna minnesrunan även till SFV. Minnesrunan blir först och främst mer bestående eftersom tidningarnas avskrifter kan vara svåra att komma åt på nätet efter publiceringen. På www.minnesrunor.fi kan man dessutom publicera betydligt längre texter än i tidningarna. I tillägg innehåller en minnesruna på nätet ofta intressant biografisk information, som kan hjälpa till exempel släktforskare.

Reglerna är enkla:

  • Föremålet för minnesrunan skall vara en svenskspråkig finländare, alternativt en annan finländare som gjort en viktig eller intressant arbets- eller frivilliginsats inom det svenska i Finland.
  • Minnesrunan skall vara skriven på svenska.
  • Föremålet för runan behöver inte vara en känd eller berömd person.

En minnesruna som sänds in till www.minnesrunor.fi kan även publiceras i SFV-kalendern, men då gäller vissa tilläggskriterier, som:

  • framträdande synlighet i finlandssvenska kretsar.
  • betydande och uppmärksammade arbetsinsatser eller belönad skapande verksamhet.
  • synliga förtroendeposter och omfattande frivilligarbete utöver den ordinarie tjänsten.

E-posta alltså din minnesruna och en copyright-fri bild (du kan också bra skicka in gamla runor som redan publicerats) till redaktion@sfv.fi. Om du har frågor kan du också ringa minnesrunornas redaktör Rabbe Sandelin på 0400-453 953.

Till minnesrunor.fi