71953.jpg

Studerande - ansök om studiestipendium senast 29.2

01.02.2020 kl. 09:00
Du som är högskolestuderande kan ansöka om stipendium under februari månad från Studiefonden. Studiefondens nya ombudsman, Katja Zevallos, hjälper dig gärna om du har frågor om din ansökan.

Bild: Pixabay

Du som ansöker om stipendium från Svenska studiefonden ska vara 

  • heltiddstuderande på vid en högskola eller ett universitet i Finland
  • finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk

Du kan också ansöka om stipendium om du är heltidsstuderande utomlands i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas i Finland.

Stipendier beiljas för studierelaterade kostnader i Finland eller utomlands.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. 

Studiefonden har en ny ombudsman, Katja Zevallos, som du gärna får kontakta om du har frågor.

Läs noggrannt igenom kriterierna för studiestipendier på Studiefondens webbplats innan du ansöker.

Till Studiefondens webbplats

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Svenska folkskolans vänner
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd