72287.jpg

SFV tar initiativ till webbkurs i svenska för biblioteksanställda

24.02.2020 kl. 12:52
Webbkursen i svenska är ett sätt att förbättra den svenskspråkiga servicen i de tvåspråkiga biblioteken. Kursen blir tillgänglig från och med nästa år, och innehåller ord och uttryck som specifikt behövs för kundservice i bibliotek.

– Jag är väldigt glad över att SFV kan vara med och erbjuda den här kostnadsfria tjänsten till alla biblioteksanställda i Finland som är intresserade av att stärka sin svenska. Målet är att förbättra den svenskspråkiga servicen i tvåspråkiga kommunala bibliotek, säger Viveka Åberg, SFV:s sektorsansvariga för kultur och bibliotek.

Webbkursen är ett sätt att åtgärda det problem som bland annat Svenska kulturfondens rapport Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland lyfte fram: Det finns få svenskspråkiga bibliotekarier och de finskspråkiga behärskar inte svenska tillräckligt bra. 

Helsingfors universitet kommer att utveckla webbkursen under 2020. Webbkursen för bibliotekarierna görs som en delkurs i Finland Swedish Online (språkkurser i svenska på nätet) som SFV gett bidrag till.