73650.jpg

Finskspråkiga grundskoleelever belönas för goda uppsatser i svenska

25.05.2020 kl. 08:43
Lotte Wallenius från Reso, Emma Multala från Pyhäsalmi, Taru Ovaska från Helsingfors, Joonatan Korpela från Vanda vann första pris för sina uppsatser i svenska.

SFV arrangerar tillsammans med föreningen Svensklärarna i Finland rf uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga grundskoleelever. Prissummorna är 100 euro (I-pris), 70 euro (II-pris) och 40 euro (III-pris). 

Totalt 48 bidrag sändes in i följande kategorier: 

  • Elever i årskurs sex, lång lärokurs (A-svenska), 6 bidrag
  • Elever i årskurs nio, medellång lärokurs (B-svenska), 23 bidrag
  • Elever i årskurs nio, lång lärokurs (A-svenska), 9 bidrag
  • Elever i årskurs sex, språkbad, inga bidrag
  • Elever i årskurs nio, språkbad, 10 bidrag


Vinnarna och juryns motivering: 


Kategori Årskurs sex, lång lärokurs:


I-pris: Lotte Wallenius, Kerttulan koulu, Reso

Första pris får Lotte Wallenius för sin utförliga beskrivning om sig själv i ett brev till sin svensklärare. Lottes svenska löper smidigt på, och i sitt brev till läraren lyfter hon fram både sina fritidsintressen, sin personlighet och sina favoritmaträtter. Mest av allt älskar Lotte djur, och tills hon får sin egen häst får hennes hund vara hennes häst.

II-pris: Antton Järnstedt, Kerttulan koulu, Reso.

Andra pris går till Antton Järnstedt för hans sakliga och detaljerade introduktion om sig själv i ett brev till skolans svensklärare. Antton delar systematiskt upp sin text i beskrivande stycken och hans formuleringssätt tyder på ett rikt ordförråd och varierande språkbruk. Antton vet själv att han spelar videospel lite för mycket och då brukar hans mamma sätta bromsarna på.

III-pris: Elsa Lehtinen, Vallilan ala-aste, Helsingfors.

Tredje pris får Elsa Lehtinen för sitt artiga och tydliga dialogspråk i vägbeskrivningen till Abba museet i Stockholm. Här har vi en sann kartläsare som klart och redigt redogör för riktningen till destinationen och en turist som på en hövlig och god svenska frågar sig fram. Kanske Elsa själv vill träna med sin dialog vid nästa besök i Stockholm?


Kategori Årskurs nio, medellång lärokurs:


I-pris: Emma Multala, Salmen koulu, Pyhäsalmi.

Första pris går till Emma Multala för hennes hurtiga arbetsansökan som funktionär på ett simläger för barn. Tydligt och klart och på en välformulerad svenska beskriver Emma sina meriter och tidigare arbetserfarenhet, där hon även betonar sin vana att vistas med både åldringar och barn. Emmas goda språkkunskaper kommer väl till plats, och redan i sin uppsats har hon bevisat att hon klarar svenskan galant. Tummarna upp för jobbet!

II-pris: Nina Repo, Kasavuoren koulu, Grankulla. 

Andra pris går till Nina Repo för hennes förnuftiga attityd gentemot sina konsumtionsvanor och sitt sparande. Nina vet att inget kommer gratis i livet, och hon hjälper gärna till i hemmet mot en liten slant. Ninas uppsats är skriven på en felfri svenska, vilket gör den angenäm att läsa, samtidigt som texten innehåller lämpliga mått av självgranskning och sund penninghantering. 

III-pris: Siiri Timonen, Tapiolan koulu, Esbo.

Tredje pris får Siiri Timonen för hennes ansökan om ett sommarjobb på ett ridläger för barn. En hästflicka sedan många år tillbaka, är Siiri själv duktig på att rida och sina kunskaper vill hon nu förmedla vidare till andra ryttare. Siiris svenska är nyansrik och varierande, och hon delar redigt upp sin text i löpande stycken. Hon glömmer inte heller att lyfta fram sina goda språkkunskaper och favoritämnen i skolan. Allt detta kommer säkert att väcka arbetsgivarens intresse och vi ska verkligen hoppas att Siiri får jobbet i sommar.


Kategori Årskurs nio, lång lärokurs: 

 

I-pris: Taru Ovaska, Vartiokylän yläasteen koulu, Helsingfors.

Första pris får Taru Ovaska för sitt känsloladdade upprop till de vuxna att värna om vår gemensamma planet. I sin uppsats ger Taru prov på att hon på en kraftfull, god och realistisk svenska kan argumentera för de värderingar hon starkt förespråkar. En produkt av sin tid, ger Taru en röst åt tusentals andra ungdomar som vill kämpa för att rädda naturen, klimatet och miljön. Hör hit alla vuxna, dags att lyssna på vår kommande generation!

II-pris: Elmeri Kero, Liedon Keskuskoulu, Lieto.

Andra pris går till Elmeri Kero som på en ung människas nyktra och pragmatiska tankesätt har gripit tag i miljöfrågan på riktigt. Elmeri har en god uttrycksförmåga, där han på en redig och beskrivande svenska kommer med konkreta, dock genomförbara råd, hur vi alla i vår vardag kan bidra till en renare miljö. Elmeri ser rentav en ljuspunkt i coronakrisen: minskad konsumtion, färre resor och en renare värld är en förändring till det bättre.

III-pris: Julia Yli-Jaskari, Kasavuoren koulu, Grankulla.

Tredje pris får Julia Yli-Jaskari för hennes text om hur hon tänker uppnå sina egna mål. Julia har vuxit upp med en sund attityd till pengar och vet att inget kommer av sig självt här i livet. Julias svenska språk är mångsidigt och uttömmande, när hon i sin sparplan beskriver effekterna av en hållbar ekonomi. Små impulsköp avstår hon gärna från, och lägger hellre systematiskt undan en slant för att senare kunna uppfylla sina drömmar. Har vi här en framtida ekonomisk rådgivare? Mycket möjligt.


Kategori Årskurs nio, språkbad


I-pris: Joonatan Korpela, Kilterin koulu, Vanda.

Första pris får Joonatan Korpela för hans självanalytiska text om hur han på bästa sätt kan förvalta sitt sparkapital. Ambitiös och målmedveten och med ett klarspråk som vittnar om både språkbegåvning och ekonomisk fallenhet, för Joonatan noggrant bok över sina årliga utgifter. Hans ultimata vision är att genom flitigt sparande en dag bekosta de studier, som kan öppna dörrarna till det yrke han är bra på och drömmer om. Vi önskar Joonatan framgång och lycka på vägen!

II-pris: Kerttu Gröhn, Vartiokylän ylä-asteen koulu, Helsingfors.

Andra pris går till Kerttu Gröhn för hennes tolkning av vår planets framtidsscenario. I sin på ren svenska och i välformulerade meningar skrivna text, lyfter Kerttu upp aktuella miljöproblem som ligger inte bara henne utan även hela hennes generation om hjärtat. Svåra frågor som kräver ett svar av dem som borde veta, eller är det så? Kerttu ställer beslutsfattarna mot väggen och låter dem förstå att tiden snart rinner ut.

III-pris: Saana Mäkelä, Kasavuoren koulu, Grankulla. 

Tredje pris tillfaller Saana Mäkelä för hennes effektiva, och samtidigt resultatbringande, strategi att sakta men säkert utöka sin veckopeng. Sanna beskriver på en god svenska hur hon gärna hjälper till med hemsysslor, och med sin syster som medarbetare, fördelas sysslorna rättvist och systematiskt. Saanas kassaflöde ökar i takt med att hennes ansvarsområden växer, och hon vet att det alltid är bra att ha pengar i reserv. Bra resonemang!