73663.jpg

Digitala idébanken för distansundervisning nu öppen

25.05.2020 kl. 13:19
I april inbjöd SFV lärare att sända in goda modeller för distansundervisning. Totalt inkom över 150 bidrag och nu finns de samlade på www.sfv.fi/distans.

Målet med insamlingen är att samla tips, modeller och idéer som uppstår under denna exceptionella tid för nutida och framtida behov. Vi hoppas att materialet används som inspiration för vidareutveckling av när- och distansundervisningen på skolorna. 

Materialet är indelat i målgrupp (årskurs/enhet), ämne och typ. Du kan också göra en frisökning bland materialet. 

Till den digitala idébanken