73857.jpg

Mer lättläst information på svenska i kristider

10.06.2020 kl. 08:23
Personer med intellektuell funktionsnedsättning, invandrare med svaga språkkunskaper och andra i behov av lätt språk behöver få adekvat information. Det är extra viktigt i kristider. Med hjälp av bidrag från SFV producerar nu LL-Center mer lättläst information på svenska om coronapandemin.

Bild: Pixabay

Uppskattningsvis 30 000–40 000 av den svenskspråkiga befolkningen i Finland är i behov av lätt språk för att kunna ta till sig information. Det är bland annat frågan om personer med intellektuell funktionsnedsättning, afasi eller demens, invandrare som inte ännu kan finska eller svenska, och ovana läsare. 

I kristider ökar behovet av lättläst information ytterligare. Därför får nu LL-Center (Lättläst-Center) bidrag från SFV för att producera mer information om coronapandemin som är lätt att ta till sig.

– Tillgången till information på lätt språk är en fråga om delaktighet. För att kunna vara delaktig i samhället måste man få information i en form som man förstår och kan ta till sig. SFV:s fokus inom fria bildningen är bland annat att fler blir delaktiga i samhället och att marginaliseringen minskar, och därför stöder vi gärna LL-Center i deras arbete, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning på SFV.

 

LL-Center satsar extra mycket på lättläst information om coronaepidemin, bland annat i LL-Bladets pappersversion och på webben. Bild: LL-Center.

Förutom att producera lättlästa texter vill LL-Center öka kännedomen om varför det är viktigt med information på lätt språk, samt ordna två till tre digitala kurser i att skriva lätt språk. Målgruppen för kurserna är samhällsinformatörer, pedagoger, omsorgspersonal och biblioteksanställda.

– Vårt mål med påverkansarbetet och våra kurser är att flera av dem som producerar information för hela befolkningen, eller arbetar med målgrupperna, ska känna till hur man skriver och talar lätt svenska. Dessutom vill vi att kännedomen bland myndigheterna ökar om varför det är viktigt med lätt språk, i synnerhet i kristid, säger Johanna von Rutenberg, teamledare och sakkunnig inom lättläst på LL-Center.

LL-Center jobbar för och med lättläst och lätt språk på svenska i Finland. SFV:s bidrag till LL-Center är 5 000 euro.