74065.jpg

Gutsy Go hör till mottagarna i vårens bidragsutdelning

25.06.2020 kl. 09:42
SFV har fri ansökningstid för allmänna bidrag och under april till maj fick 22 bidragssökande positivt besked. Gutsy Go, Jacob Gospel och ILS är några av mottagarna.

Bild: Gutsy Go

SFV stöder utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland genom resurser och kontaktnät för individer, grupper och initiativ.

Bidrag beviljas till projekt vars syfte är i linje med de utmaningar som vi ringat in – våra fokusområden. Det finns två–tre fokusområden inom varje sektor

Under tiden april och maj beviljades totalt 22 ansökningar bidrag. Under den här tiden tillämpade SFV snabb behandlingstid för bidrag på grund av coronasituationen.

Exempel ur utdelningen

Ungdomar som är delaktiga och aktiva i samhället genom Gutsy Go-metoden ger många goda effekter. Pilotprojektet i Sibbo 2018-2019 visar bland annat att ensamstående föräldrars tunga vardag underlättades. SFV är med och bidrar till att fler svenskspråkiga högstadieelever hösten 2020 får ta del av metoderna. SFV:s bidrag till Gutsy Go är 15 000 euro.

Bidraget beviljades inom sektorn Fri bildning och fokusområdet Fria bildningen når fler.
 

ILS-projektet fick fortsatt finansiering - ett bidrag på 40 000 euro. ILS står för InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor – Beteende, självreglering och uppmärksamhet. Läs mer om ILS i SFV-magasinet (s. 32 framåt).

Bidraget beviljades inom sektorn Utbildning och fokusområdet En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och nytänkande.


Kören Jacob Gospel fick 1 000 euro för en video med nytt arrangemang av "Den blomstertid nu kommer". Videon släpptes lagom till skolavslutningen som uppmuntran och inspiration då den för många blev annorlunda i år. Genom musikvideon ville kören också nå lyssnare såväl på åldringshem som skolor och hemmasoffor.

Bidraget beviljades inom sektorn Kultur och bibliotek och fokusområdet Bärkraftiga modeller för kulturverksamhet.
 

Under tiden april till maj delades 158 800 euro ut i allmänna bidrag.
 

Se hela vårens bidragsutdelning i detalj här