74348.jpg

Nästan 800 studerande får stipendium från Studiefonden

19.08.2020 kl. 09:00
I början av sommaren fick närmare 800 högskolestuderande positivt besked på sin ansökan till Studiefonden. Ungefär hälften av dem fick stipendiet för studier och praktik utomlands, trots coronakrisen.

Bild: Pixabay

En del av stipendiemottagarna har kunnat genomföra sin utlandsvistelse enligt planerna, medan andra har fått avbryta eller avboka sin utbytesperiod.

– Coronakrisen har tvingat hundratals studerande att inhibera sina planer på studier eller praktik utomlands, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden.

Alla som beviljats bidrag av Studiefonden för studier eller praktik utomlands har möjlighet att vänta med att lyfta sitt stipendium tills situationen med coronapandemin klarnar. 

– Några stipendier kommer att bli oanvända, men det är svårt att i det här skedet säga hur många. 

Ungefär hälften av de nästan 800 stipendierna beviljades för utbytesstudier eller utlandspraktik, resten för studierelaterade kostnader i Finland. Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier är mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd.

Totalt fick Studiefonden i år 1051 ansökningar, vilket är fler än ansökningar år 2018 och 2019.

Nästan 160 000 euro till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 50 skolor totalt 158 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning. 

Sammanlagt delar Svenska studiefonden i år ut över 800 000 euro till studerande och nästan 160 000 euro till läroinrättningar. 

Svenska studiefonden – ett fondsamarbete

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

SFV:s bidrag år 2020 till Svenska studiefonden är 100 000 euro.

Till Studiefondens webbplats