74421.jpg

Vi stannar upp och läser en timme 8.9

24.08.2020 kl. 10:18
Kampanjen Read Hour utmanar för andra gången hela Finland att läsa i en timme på FN:s läskunnighetsdag 8.9.

Finland är ett av världens mest belästa folk, men den senaste PISA-undersökningen visar att var åttonde ungdom går ut grundskolan utan nöjaktiga läskunskaper. Dessutom säger över 60 procent av pojkarna att de läser endast då de måste. 

Read Hour-kampanjens målsättning är att etablera en ny märkesdag i Finland för att fira läsandet och främja läsivern, framför allt bland ungdomarna.

Barn- och ungdomsstiftelsen står bakom kampanjen och samarbetspartner är stora företag, kommuner och städer, samt organisationer inom tredje sektorn. SFV bidrar också till kampanjens förverkligande, och rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar arrangeras i anslutning till Read Hour.

Endast var fjärde ungdom tycker att det är coolt att läsa 

Barn- och ungdomsstiftelsen frågade ungefär 1 500 ungdomar om deras läsvanor inför kampanjen. Av dem som svarade var det bara en fjärdedel som tyckte det var ”coolt” att läsa. Därtill berättade ungdomarna att de skulle läsa mera om de bara hittade mera intresseväckande material.   

– Som tur ansåg ungefär hälften av de ungdomar som besvarade vår förfrågan att det är nyttigt att läsa, och en tredjedel tyckte att det är ett bra tidsfördriv. Det här tankesättet hoppas vi att Read Hour -kampanjen ska förstärka, säger Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhetsledare Olli Alanen.

Read Hour -kampanjen startar 31.8 och avslutas på FN:s läskunnighetsdag 8.9.

Liksom i fjol fungerar president Sauli Niinistö som kampanjens beskyddare.

Förutom SFV:s rit- och skrivtävling Snälla hjältar arrangeras många olika evenemang och tillställningar i anslutning till kampanjen.
 

 TilL Read hour-kampanjens webbplats