75572.jpg

SFV:s bidragsutdelning: Gemenskap och skapande i Kodarklubben

16.11.2020 kl. 10:03
SFV har fri ansökningstid, och i oktober fattade SFV:s styrelse beslut om sammanlagt 15 ansökningar, av vilka 12 fick positivt besked. Bland bidragsmottagarna finns Kodarklubben på Åland, som blivit svenska mästare i tävlingen First Lego League två gånger. Nu vill man få med fler flickor i verksamheten.

Text: Heidi Hendersson/Christine Skogman, bild: Jonas Edsvik

När SFV hälsar på håller de svenska domarna på att ge sin bedömning av lagets prestationer i årets First Lego League-tävling. Snart står det klart att ålänningarna tagit hem den svenska vinsten för andra året i rad. Linus Strand och Rikhard Sundblom har varit med båda gånger.

– Den här gången använde vi mer avancerade metoder och har gjort roboten mer kompakt, säger Sundblom.

Nu satsar klubben på att nå framgångar i den skandinaviska finalen den 26–27 november. 

Klubben, som startade för tre år sedan, vill nu få med fler flickor i verksamheten. 

 – Vi hade en kurs för tjejer som var fullbokad, men vi var tvungna att ställa in på grund av coronapandemin. Men vi ska försöka få den gjord under jullovet, säger ordförande Ann-Sofie Perjus, som är en av flertal föräldrar som driver Kodarklubben. 

Kodarklubbens innovation vann första pris i tävlingen First Lego League.

SFV:s bidrag till Kodarklubben är 2 500 euro och delades ut inom sektorn Fri bildning. I SFV-magasinet 4/20, som utkommer i medlet av december, kan du läsa mera om klubbens framgångar. 

Andra exempel ur utdelningen

Inom sektorn Kultur och bibliotek fick Musikinstitutet Arkipelag och Konstskola Pictura 2000 euro för förverkligandet av tre elevkonserter med klassisk musik, som illustreras med video och animation genom videomapping. Målsättningen är att lyfta fram den klassiska musiken som en levande konstform, samt att skapa en lockande och omfattande konstupplevelse. Med projektet vill man också lyfta fram musik som en intressant och givande hobby, något som är värt att jobba för.

Inom sektorn Utbildning fick Ekvalita 18 969 euro för att utveckla en handbok för öka och stärka ledandet av jämställdhets- och likabehandlingsarbete hos skolledare. Handboken ska bidra till en verksamhetskultur som främjar jämlikhet där alla elever, oberoende av utgångspunkt och identitet, ska ha en möjlighet att lyckas samt känna sig respekterade. Handboken baserar sig dels på Ekvalitas långa erfarenheter av arbete i skolan, dels på de erfarenhter som skolledare och personal som drivit jämställdhets- och likabehandlingsarbete fått under åren.

Du kan läsa mera om Ekvalitas handbok i SFV-magasinet 4/20.

Totalt delade SFV ut 62 769 euro i oktober 2020.

Se listan på beviljade bidrag här.

Fram till slutet av september hade SFV:s styrelse fattat beslut om totalt 269 ansökningar – av dem har 135 fått positivt besked. På www.sfv.fi/redovisning kan du se listan på beviljade bidrag 1.1– 30.9.2020.