75776.jpg

Ansök om vistelsestipendium för 2021

01.12.2020 kl. 11:19
Författare, bibliotekarier, kulturarbetare och undervisande personal inom utbildning eller småbarnspedagogik kan nu ansöka om SFV:s vistelsestipendier för år 2021.

Senast den 31 december 2020 vill vi ha din ansökan om SFV:s vistelsestipendium på Beijarholmen, Lillholmen eller Biskops Arnö.


Beijarholmen: Undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik 

SFV:s vistelsetipendium på Beijarholmen fördelas enligt följande:

  • en lärare inom utbildningssektorn under perioden 15.5–14.7,
  • en lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik under perioden 16.7–15.9.

LÄS MER OCH ANSÖK


Lillholmen: Kulturarbetare och bibliotekarier

SFV: vistelsestipendium för kulturarbetare och bibliotekarier fördelas enligt följande:

  • en kulturarbetare under perioden 15.5–14.7,
  • en bibliotekarie under perioden 16.7–15.9.

LÄS MER OCH ANSÖK


Biskops Arnö: Författare

SFV:s vistelsestipendium för förattare gäller en tre veckor lång vistelse på Biskops Arnövid Mälaren i Bålsta, Sverige. Vistelsen skall ske under perioden april 2021 till mars 2022. 

Läs mer och ansök