76021.jpg

Alla svenskspråkiga tidningar i Finland digitaliseras

16.12.2020 kl. 09:51
Om några år ska nästan sex miljoner dagstidningssidor gå att läsa digitalt. Nationalbibliotekets projekt möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från SFV och sju andra finlandssvenska fonder och stiftelser.

Nationalbiblioteket digitaliserar fram till 2024 alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland från 1940 fram till i dag.

– SFV är gärna med i denna stora satsning. Nu blir det lättare för flera att hitta och använda de svenskspråkiga dagstidningarna. De är viktiga informationskällor och en del av vårt kulturarv, säger SFV:s kanslichef Johan Aura

Alla tidningsartiklar som utkommit före 1950 publiceras fritt på webben. Nyare tidningar än så blir digitalt tillgängliga och sökbara i arkiv och på friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo.

Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen.

I finaniseringen deltar förutom SFV även: 

  • Föreningen Konstsamfundet
  • Stiftelsen Tre Smeder
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Svenska litteratursällskapet
  • Svenska kulturfonden
  • Harry Schauman Stiftelse

På Nationalbibliotekets webbplats kan du läsa om vilket material som publiceras var och i vilken ordning.