77984.jpg

SFV:s årsbok SFV-kalendern ute nu!

01.06.2021 kl. 13:47
Läraren i datorn eller digital pedagogik. Vad innebär det inom fria bildningen, kulturen och utbildningen – de områden SFV jobbar för? Vi bjuder på artiklar av bland annat Linda Mannila, Päivi Lipponen och Agneta Rahikainen.

Kalenderns pärmbild: Anders Carpelan

Skolans digitala språng kräver en ny sorts pedagogik är rubriken på Päivi Lipponens artikel. Hon skriver om behovet av förändring i skolan då samhället förändras och om vilka färidgheter som behövs på 2000-talet. 

Du får också läsa om betydelsen av jämlik tillgång till digitala lärmomedel som en väg till ett demokratiskt samhälle av Susanna Björkell, och om vad museipedagogik innebär för Konstmuseet i Norr i Sverige. Artikeln är skriven av museichef Selma Green, tidigare direktör för Vasa stads museer.

Hur fungerar musik- och instrumentundervisningen digitalt? Det berättar Aleksi Ojala, universitetslektor i musikdidaktik vid Helsingfors universitet. 

Linda Mannila, mottagare av SFV:s Folkbildningspris 2021, skriver om föreningarnas roll när det kommer till digital kompetens. Vilka digitala verktyg, lösningar eller frågeställningar kan vara av intresse eller till nytta för föreningsmedlemmarna?

SFV och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) hade i slutet av 1800-talet en betydande roll då finlandssvenskheten skapades. Läs mer om föreningarnas roll förr och nu vad gäller finlandssvenskhetens upprätthållande i forskaren Maria Saaristos artikel. 

Läs också Agneta Rahikainens personligt skrivna essä om digitala och fysiska möten kring litteratur.

Enligt traditionen sedan 1886 publicerar vi ett urval minnesrunor över personer som gjort en insats för det svenska i Finland. I slutet av årsboken redogör vi för föreningens verksamhet och ekonomi år 2020.

Trevliga lässtunder!

Läs SFV-kalendern 2021 elektroniskt här