78038.jpg

Sommarnumret av SFV-magasinet är här!

04.06.2021 kl. 09:25
Det bästa sättet att främja svenskan är att framhäva nyttan av den, säger tidigare statsministern Paavo Lipponen. Nyss 80 år fyllda är han fortfarande aktiv, bland annat inom olika kulturella projekt. Läs också om den framtidstro som tydligt spirade fram i de idéstormar som SFV arrangerade under våren. Resultaten från idéstormarna används nu då styrelsen mejslar fram föreningens strategi inför kommande år.

Pärmbild: Biosfärakademin/Jussi Vierimaa

I SFV-magasinet 2-21 får du också läsa om Läroteket, en materialbank med pedagogiskt stödmaterial för föräldrar och elever som lanseras i höst. SFV är finansiär och samarbetspartner i projektet.

Kursen i svenska för biblioteksanställda är på slutrakan. I augusti lanseras webbkursen och målet efter avslutad kurs är att klara av enkla samtal på svenska, använda sociala medier och svara på mejl.

Kammarmusikfestivalen Musik vid havet har arrangerats utan avbrott sedan 1989. I augusti är det dags igen med bland andra Key Ensemble från Åbo.

Fram till den 23 juni kl. 12 finns det möjlighet att sända in tävlingsbidrag till SFV Start!. Genom utmaningstävlingen vill vi hjälpa barn och unga att göra studie- och livsval baserat på förmågor och intressen, snarare än det sociala arvet de bär.

Läs SFV-magasinet elektroniskt här