79151.jpg

SFV lanserar två böcker på Helsingfors bokmässa

01.10.2021 kl. 13:01
Lördag 30.10 kl. 15 och kl. 16 presenteras SFV:s nya böcker på scenen Fiskehamnen. I SFV-montern på det finlandssvenska området Bokbyn köper du alla SFV-böcker till mässpriset 10 euro – även höstens boknyheter. I montern får du också information om hur du startar en bokcirkel i samarbete med SFV:s studiecentral och ansöker om bidrag för den.

Hinner du inte på mässan 28-31.10.2021 köper du de nya böckerna behändigt på www.boklund.fi (normalpris).

De nya SFV-böckerna presenteras på Bokbyns stora scen Fiskehamnen:

Lördagen den 30 oktober kl 15 intervjuar Henrik Huldén Raili Gothóni om hennes SFV-biografi.
Tito Colliander - människan bakom böckerna
Författaren Tito Collianders (1904–1989) sanningsletande och hans kritiska inställning till banala svar på existentiella frågor tilltalar också dagens människor med en aktualitet som vägrar blekna. Hans självbiografier – men också hans romaner – återspeglar barn- och ungdomsåren i S:t Petersburg, svältåret efter ryska revolutionen och vandringsåren i Europa. Han sammanflätar platser, tider, åldrar och generationer okronologiskt och
Lördagen den 30 oktober kl 16 leder Susanna Ginman en paneldiskussion om bildningsfrågor där SFV-antologins redaktör Jonas Ahlskog deltar och där boken presenteras.
Människans allsidiga utveckling - essäer om bildningens betydelser i tjugoförsta århundradet
– en del av SFV-projektet Bildningskraft
Om bildningsidén skall väckas till liv, vad borde den handla om? I denna SFV-antologi, redigerad av Jonas Ahlskog,  granskar filosofer, pedagoger, ekonomer, språkforskare, folkbildare och debattörer hur bildningsidén kan bli en avgörande kraft både för samhällelig och personlig utveckling: Behövs bildning för att demokratin skall fungera? Hur hänger bildning och självförståelse ihop? Vad är bildningens roll för hållbar utveckling? Hur kan framtidens folkbildning bidra till samhällets utveckling?